Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej , DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556 , 47/2022 IChF PAN